Wil je een cursus VBA voor Excel volgen?

Cursus VBA voor Excel

Excel beschikt over vele functies en formules voor het berekenen en beantwoorden van vraagstukken. Echter zijn er een hoop bewerkingen die nog steeds handmatig uitgevoerd moeten worden, zoals het wissen van een rij op basis van een waarde of het inladen van gebruikersinformatie in een cel. VBA voor Excel laat je complexe herhalende handelingen automatiseren. Dit levert een nog grotere efficiëntie op.

De cursus is gebaseerd op Excel 2010 en hoger. Voor andere versies is de cursus ook geschikt maar vermindert mogelijk het behalen van je leerdoelen. Wij raden Excel 2010 of hoger aan voor het optimaal benutten van de cursus.

Meer weten over de cursus? Neem gerust contact met ons op.

Doel

Na het volgen van de cursus VBA voor Excel kun je onder andere:

macro’s op basis van opname ontwerpen en zelf coderen
een interactieve macro schrijven
het objectenmodel in Excel voor het maken en openen van bestanden, het maken en openen van bladen en het bepalen van de juiste cel op een werkblad toepassen
de controlstructuren if-then-else en Select Case toepassen
interactieve formulieren in Excel coderen met de opties

  • Invoervakken
  • Selectievakken
  • Invoercontrole
  • Beschikbaar stellen

VBA-functies als Tekstfuncties, Interactiefuncties, Datum- en tijdfuncties en bestandbeheerfuncties vinden en gebruiken.
zelfontworpen functies in VBA maken.
foutenafhandeling in eigen VBA-code toepassen.

Resultaat

Na afloop van deze Excel Formules en functies cursus ontvangt je het certificaat: ‘VBA voor Excel’.

Meer informatie

De curus VBA voor Excel is geschikt voor iedereen die gevorderde kennis heeft van Excel.

De cursus VBA voor Excel duurt 3 dagen.

VBA voor Excel is een klassikale cursus waarbij je theorie en praktijk afwisselt. Je kunt ook eigen casussen inbrengen, zodat je maximaal rendement behaalt. Je bent vrij uw eigen laptop met Excel te gebruiken in onze cursus. Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers.

Je ontvangt trainingsmateriaal dat speciaal geselecteerd is voor deze cursus.